søndag 29. januar 2012

Det er ikke alt som blir bedre med årene


En viktig del av forberedelsene til å dra til Vestbredden er selvfølgelig å lese seg opp på bakgrunn og historie. Kartsammenstillingen ovenfor, (c) nad-plo.org, ble en ganske sjokkerende visualisering av en utvikling jeg hadde lest om, men ikke tatt inn over meg på samme måte. FNs delingsplan fra 1947 innebar at de foreslåtte palestinsk områdene utgjorde 48 % av det historiske Palestina. Etter krigen i 1967 var områdene reduseret til 22 %. Det er disse grensene FN  senere har lagt til grunn for en tostatsløsning. Men israelske regjeringer har i varierende grad tillatt og/eller påskyndet bosettinger på Vestbredden. Og for å beskytte disse har altså den 670 km lang 'separasjonsbarrieren' blitt bygd (påbegynt i 2003). Den internasjonale domstolen i Haag har avgitt en kjennelse om at denne barrieren er i strid med folkeretten. Kartet til høyre viser det som i 2005 var igjen av palestinsk-kontrollerte områder. Helt siden mellomkrigstiden har israelerne fulgt en politikk som kalles 'creating facts on the ground'. Hullene i 'sveitserosten' er slike fakta på bakken. Trøste og bære: hvordan skal det bli mulig å beholde et åpent sinn i dette? Må huske at det er mange gode og sterke krefter i Israel som kjemper mot bosettingspolitikk og husødeleggelser. Her er to av dem: www.breakingthesilence.org.il og www.icahd.org.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar